NLP Coaching

Slider
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Svaret ligger i ordet «endring»
Hva må du endre i dag for å til det du ønsker for fremtiden?

Hvordan
finne
nye veier?

Svaret ligger i ordet «endring»
Hva må du endre i dag for å til det du ønsker for fremtiden?

Hvis du fortsetter å gjøre det du alltid ha gjort, vil du få det du alltid har fått. Altså, hvis du ønsker en forandring, må du endre på noe. Denne endringen behøver på ingen måte være dramatisk. Det kan være en endring i hvordan du ser på dine omgivelser, en endring i hvordan du ser på deg selv, en endring i hvordan du handler i ulike situasjoner eller hvordan du tenker om tilværelsen.

Andre ganger må man foreta større grep, og da kan det være fint å ha støtte på veien.

Hvordan finne nye veier?

Slider
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Svaret ligger i ordet «endring»
Hva må du endre i dag for å til det du ønsker for fremtiden?

Hvordan
finne
nye veier?

Svaret ligger i ordet «endring»
Hva må du endre i dag for å til det du ønsker for fremtiden?

Hvis du fortsetter å gjøre det du alltid ha gjort, vil du få det du alltid har fått. Altså, hvis du ønsker en forandring, må du endre på noe. Denne endringen behøver på ingen måte være dramatisk. Det kan være en endring i hvordan du ser på dine omgivelser, en endring i hvordan du ser på deg selv, en endring i hvordan du handler i ulike situasjoner eller hvordan du tenker om tilværelsen.

Andre ganger må man foreta større grep, og da kan det være fint å ha støtte på veien.

Hvordan finne nye veier?

Hva er NLP?

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering. Det er en modell som sier noe om hvordan vi gjennom det vi opplever gjennom sansene våre og språket vi oversetter dette i, skaper mønstre av tanker, handlinger og følelser. NLP bygger på at alle mennesker er enestående og at vi har et mye større potensiale enn det vi utnytter. NLP beskrives ofte som en verktøykasse for hjernen, en moderne innfallsvinkel til hvordan du kan endre overbevisninger, strategier og mønstre for å oppnå dine mål.

Hva er coaching?

Coaching er en strukturert samtaleform, som har til hensikt å lede den som coaches mot sine mål. Coachen stiller de spørsmålene som gjør at den som coaches selv kan videreutvikle sine indre drivkrefter og ressurser, og derigjennom få de resultatene de ønsker.

Hva er NLP Coaching?

Coachen benytter effektive verktøy og metoder hentet fra NLP til å styrke drivkraft, motivasjon, selvbilde og prioriteringsevne hos den som coaches, for at denne skal bli seg bevisst og oppnå sine mål. I NLP coaching er oppmerksomheten rettet framover, mot det som skal skje. I den grad man berører fortid, er det med tanke på å sette den som coaches i stand til å frigjøre seg fra tidligere opplevelser og mønstre som hindrer vedkommende i å komme videre i sine liv og i å oppnå sine mål.

Slider
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Les mer om NLP og Coaching
Den Norske Coachforening om Coaching og NLP
Mer om NLP
Om NLPs grundleggere Richard Bandler og John Grinder
Ethos Communications; vår utdanningsinstituasjon om NLP Coach

Vi i Ny Giv AS arbeider med menneskelige og mellommenneskelige forhold. Vi setter fokus på sammenhengen mellom hvordan du har det, hva du ønsker å få til og hvordan du lykkes i dette. Svarene på noe av dette vil ligge i handlings-, tanke - og følelsesmønstre du har utviklet over lang tid, og som du kanskje trenger å gjøre noe med. Som NLP coacher har vi verktøy og metoder som kan hjelpe deg framover, mot målene du ønsker å oppnå.

Image is not available
Slider
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Les mer om NLP og Coaching
Den Norske Coachforening om Coaching og NLP
Mer om NLP
Om NLPs grundleggere Richard Bandler og John Grinder
Ethos Communications; vår utdanningsinstituasjon om NLP Coach

Vi i Ny Giv AS arbeider med menneskelige og mellommenneskelige forhold. Vi setter fokus på sammenhengen mellom hvordan du har det, hva du ønsker å få til og hvordan du lykkes i dette. Svarene på noe av dette vil ligge i handlings-, tanke - og følelsesmønstre du har utviklet over lang tid, og som du kanskje trenger å gjøre noe med. Som NLP coacher har vi verktøy og metoder som kan hjelpe deg framover, mot målene du ønsker å oppnå.

Image is not available