Tjenester

Personlig coaching à 60 minutter kr. 700,-

Gestaltterapi med terapistud. à 60 minutter kr. 600

Ny Giv for ungdom; kurs for ungdom som trenger mer motivasjon, inspirasjon og glede i livet
8 ganger à 3 timer
Kr. 2.900,-

Ny Giv for voksne; Kurs som gir bevissthet, innsikt og glede
4 ganger à 3 timer
Kr. 2.000,-

Frog online Identity;
7 ukers ledelsestrening og selvutvikling for ungdom og unge voksne.
3 ukers ledelsestrening og selvutvikling for ungdom og unge voksne.

DU Mestringskurs for ungdom; et kognitivt basert kurs for ungdom mellom 14 og 20 år som er nedstemt/deprimert, eller som har erfaring med depresjonssymptomer. Støttet av Helsedirektoratet
10 ganger à 2 timer.

 

Repulse
Kognitiv trening for sinnemestring, uro og depresjon. 10 styrte samtaler à 60 minutter. Passer for alle aldre.
kr. 6.000,-

Vi er også sertifisert i Diametas kurs for god selvfølelse:
Barnekurs for god selvfølelse (Diameta)
Ungdomskurs for god selvfølelse (Diameta)

Skreddersydde workshops og temadager