Frog Online Identity

Slider
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Ny Giv tilbyr FROG Online Identity, et 7 ukers kurs i selvledelse. Kurset er beregnet for ungdom og unge voksne (16-30 år) som av ulike grunner har havnet utenfor skole eller arbeidsliv, og som ønsker en endring i livet.

Gjennom kurset blir deltakerne bedre kjent med seg selv og hva de ønsker å få ut av livet sitt. De vil finne sine indre kvaliteter, og få kraft, mot og motivasjon til å gjøre endringer i egen tilværelse. Gjennom prosessen vil de bli tryggere på seg selv og sine muligheter, og det blir lettere for dem å finne sin plass i samfunnet.

Bli sjef i ditt eget liv!

- et treningsprogram i selvutvikling og livsmestring

Image is not available
Image is not available
Slider
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Ny Giv tilbyr FROG Online Identity, et 7 ukers kurs i selvledelse. Kurset er beregnet for ungdom og unge voksne (16-30 år) som av ulike grunner har havnet utenfor skole eller arbeidsliv, og som ønsker en endring i livet.

Gjennom kurset blir deltakerne bedre kjent med seg selv og hva de ønsker å få ut av livet sitt. De vil finne sine indre kvaliteter, og få kraft, mot og motivasjon til å gjøre endringer i egen tilværelse. Gjennom prosessen vil de bli tryggere på seg selv og sine muligheter, og det blir lettere for dem å finne sin plass i samfunnet.

Bli sjef i ditt eget liv!

- et treningsprogram i selvutvikling og livsmestring

Image is not available
Image is not available

FROG – et kurs i selvledelse

Er du mellom 16 og 30 år, og usikker på hva du skal gjøre med livet ditt? Vet du ikke hva du vil bli? Eller kanskje du har en drøm, men du forstår ikke hvordan du skal gå fram for å oppnå den?

Da kan FROG være noe for deg. FROG Online Identity er et 7 ukers kurs i selvledelse. Gjennom kurset blir du bedre kjent med deg selv og hva du ønsker å få ut av livet ditt. Du vil finne dine indre kvaliteter, og få kraft, mot og motivasjon til å gjøre endringer i egen tilværelse. Gjennom prosessen vil du bli tryggere på deg selv og dine muligheter, og det blir lettere for deg å finne din plass i samfunnet.

Tillit og verdighet er to helt sentrale begrep i vårt arbeid. Vi hjelper den enkelte til å oppnå tillit til seg selv og sine omgivelser,- og verdighet for seg selv i samhandling med andre.

Hva våre kursdeltakere sier om FROG:

”Jeg har lært mye om meg selv og hvordan andre ser meg. Det har blitt viktigere å tenke positivt – før har jeg vridd det til det negative, og blitt der”

”Jeg har blitt mer bevisst på det jeg faktisk kan – det som kan bringe meg videre”

”Jeg har lært at jeg kan være meg selv – uten at noe ødelegges”

”Hver gang jeg står opp, gleder jeg meg til kurs”

”Jeg var redd det bare var en hokus-pokus-kur – det er det ikke”

Presse om FROG

FROG ONLINE IDENTITY

Ingeborg Omdal Lykseth, gründer og daglig leder i lyk-z & døtre, har over mange år utviklet programmet FROG Online Identity. Programmet gir unge i alderen 16-30 år bedre muligheter til å ta gode valg for seg selv og sin egen fremtid. Læringsplattformen består av en nøye sammensatt og strukturert workshop, og et webbasert læringsverktøy, FROGs.no.

Les mer om FROG her